Arama Yap

Lütfen Boş Bırakmayınız...
Anasayfa
/ Haberler

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜM MİSYONU

Model.Title

Safir Okulları Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün temel hedefi genel bir eğitim yapısı ile bireylerin fiziksel, ruhsal, entelektüel ve sosyal yönlerini geliştirerek topluma daha sağlıklı, başarılı ve mutlu bireyler yetiştirmektir.  Sporun; öğrencilerin eğitimleri süresince ve yaşam boyunca günlük aktivitelerinde yer almasını sağlamaktır. Bu nedenle ilgi duyacakları branşlarda öğrencileri spora yönlendirmek, müsabakalara katılımları teşvik ederek takım ruhunun geliştirilmesi ve toplum için sağlıklı, üretken, paylaşımcı bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER
EMİR KOMUT YÖNTEMİ
ALIŞTIRMA YÖNTEMİ
EŞLİ ÖĞRETİM YÖNTEMİ (İşbirliği)
KENDİNİ KONTROL YÖNTEMİ
KATILIM YÖNTEMİ
PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ
KARMA YÖNTEM

Öğrencilerimize lise eğitiminde proje odaklı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM odaklı eğitim anlayışını hayata geçirir.