Arama Yap

Lütfen Boş Bırakmayınız...
Anasayfa
/ Haberler

GÖRSEL SANATLAR

Model.Title

GÖRSEL SANATLAR

Öğrencilerimizin,
• Estetik algılarını,
• Yaratıcı düşünme becerilerini,
• Farklı yollarla kendini ifade edebilme kabiliyetlerini geliştirmek, 
Sanatı ve sanatçıyı anlayan ve sanat olaylarına karşı duyarlı bireyler yetiştirmek bölümümüzün vizyonudur.

KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

Anlatım : Yöntem ve konu anlatımı

Sunum : Görsel örneklendirme

Uygulama : Göster-uygulat tekniği

Soru-Cevap : Bireysel beceri tamamlama, çözüm üretme

Beyin Fırtınası : Etkileşimli fikir üretme, neden-sonuç ilişkisi

Araştırma İnceleme : Bir sonraki konuya hazırlık

Grup Çalışmaları : Görev paylaşımı ile ortak eser/çalışma üretme

Müze Bilinci : Sanat eserleri ve kültürel objeler üzerinden anlatım

Yarışmalar : Yetenekli öğrencilerin motivasyonunu artırmak

Geziler : Kültürel mirası tanıtmak, öğrencilerin alana yönelik merakını ve ilgisini artırmak.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
Çalışmalarındaki orjinallik,
• Konuya uygunluk,
• Teknik uygulama becerisi,
• Zamanı doğru kullanma,
• Çalışma ortamı düzeni ve temizlik,
• Öğrenme eğrisi,