Arama Yap

Lütfen Boş Bırakmayınız...
Anasayfa
/ Haberler

MÜZİK

Model.Title

• Ülkemizde sanatın gelişmesi, şekillenmesi ve kimlik kazanması için görüş geliştirip model oluşturmak.
• Müzik eğitimi ile edindiği bilgi ve birikimleri özümseyen, sentezleyen, sorgulayan ve yorumlayabilen, yaşam boyu öğrenmeyi amaç edinmiş bir kurum kültürü oluşturmaktır.
• Çağdaş eğitim-öğretim çalışma ve araştırmaları ile sanat, müzik bilimi ve müzik teknolojisi alanlarında yaratıcı, yenilikçi, toplum değerlerine uygun hedefle yetiştirdiği bireylerle bölüm kalitesi etki alanını ulusal ve uluslararası düzeyde genişletmektir.
• Sanata ve sanatçıya karşı ilgi ve sevgi uyandırarak estetik bakış açısı kazandıran.
• Yaratıcılık yönlerini geliştirmek, özgüvenli, kendini ifade edebilen.
• Gelişim odaklı, denemekten korkmayan.
• Bilgi ve sanat üretebilen, gelişmeye açık.
• Teknoloji ve güncel gelişmeleri takip edebilen.
• Milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirmek.

OKUL ÖNCESİ & İLKOKUL 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ Okul öncesi ve 1. sınıf psikomotor becerileri göz önünde bulundurularak öğrencilerimizin ritmik duyularının geliştirilmesi üzerine planlanmış oyun ve etkinlikler ile derslerimizi işleriz.
Ritim, Orff enstrümanları (clave, triangle, maracas vb.) veya beden perküsyon tekniği kullanılarak (alkış, dizlere vurma, ayakta adım sayma vb.) çalışmalara eşlik ettirilip eğlenceli etkinlikler ile pekiştirilir.
Şarkı dağarcıklarının gelişmesi, toplum önünde şarkı söyleyebilmesi, kendi ritmini ve bestesini oluşturabilecek gelişimi sergilemesi hedeflenir: • Atık malzemeler kullanarak enstrüman oluşturma ve müzik yapma.
• Ritim; oyun, dans derslerimizin temelini oluşturur.
• Müzik dersi sevgisi esastır.
• 2,3,4.SINIF : Gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak ritmik çalışmaların yanı sıra nota ve temel bilgilerinin edinilmesi, repertuvar oluşturma, şarkı söyleme, melodik duyularının geliştirilmesi ve enstonasyon sıkıntısı yaşamayacakları 32 ya da daha fazla tuşlu melodika, org, piyano, ukulele, ksilofon vb. enstrümanların seçilmesi ve öğretilmesi.
• Orkestra, koro, solo, ritim grupları ile programlara katılıp birlikte söyleme, çalma, uyum sağlama beceri ve duygularının gelişmesi. Birlikte müzik yapabilme keyfiyle takım ruhunun oluşması hedeflenir.
• Atık malzemelerle enstrüman yapımı “seviyelerine uygun.”
• Postür ve diyafram egzersizleri “oyunlu çalışmalar. ”
• 3. sınıf itibariyle branşlaşma “kulüp+etüt” şeklinde ders işlenmektedir.(Piyano, gitar keman vb.)

ORTAOKUL • Müzik bilgi birikimleri, yetenekleri ve hazır bulunuşlukları dikkate alınarak, eğitim seviyelerini ileriye taşımak üzere müzik çalışmalarının devamı.
• Atık malzemelerle enstrüman yapımı ve konseri “seviyelerine uygun.”
• Yarışma, bireysel sahne etkinliklerine istekle katılmaları ve heyecan duymaları hedeflenir.
• Postür ve diyafram egzersizleri “oyunlu çalışmalar.”
• 7,8. sınıflardan başlayarak Bando takımı çalışmalarına başlanmalı.
• Branşlaşma “kulüp+etüt” ve orkestra, koro,solo, ritim etkinlikleri ortaokulda da uygun şekilde devam etmektedir.

LİSE • Temel müzik derslerine nota, müzik terimleri, usul - vuruş bilgileri, repertuvar geliştirme.
• Bireysel konser verilmesi, orkestra, koro, solo, ritim çalışmalarının sergilenmesi.
• Branşlaşma “kulüp+etüt şeklinde” planlama yapılarak devam edilmelidir.
• Postür ve diyafram egzersizleri.
• Bando takımı çalışmaları yapılmalı.