Arama Yap

Lütfen Boş Bırakmayınız...
Anasayfa
/ Haberler

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ

Model.Title

Safir Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır. Türkiye’nin en büyük ve donanımlı PDR kadrolarından biri olan ekibimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Öncelikli Hedeflerimiz;

1. Psiko-sosyal Gelişim • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
• Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
• Sorumluluk duygusunu geliştirme
• Kendini tanıma becerilerini geliştirme
• Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
• Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

• Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
• Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
• Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
• Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ ÇALIŞMALARIMIZ Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalar • Sosyal, duygusal, bilişsel gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek,
• Temel alışkanlıklar kazanmalarına destek olmak,
• Kendilerini sağlıklı ifade edebilmeleri ve diğer insanları anlayabilmeleri için doğru iletişim becerileri kazanabilmelerine yardımcı olmak,
• Olumlu benlik algısı geliştirmelerine destek olmak,
• Kendi gücüne inanarak ve motive olarak özgün değer sistemi oluşturmalarına katkıda bulunmak,
• Yaşamın her alanında kullanabilecekleri problem çözme becerileri kazanmalarını sağlamak,
• Sahip olduğu potansiyellerini kullanarak akademik başarılarını artırmalarını sağlamak,
• Mesleki rehberlik çalışmaları ile kendilerini ve meslekleri tanıyarak doğru ders ve meslek seçimi yapmalarına yardımcı olmak,
• Öğrenci ve velilerimize ihtiyaç duydukları alanlarda dokümanlar hazırlamak ve seminerler düzenlemek,
• Öğretmenler ve velilerle işbirliği içinde çalışarak gereksinim duydukları alanlarda rehberlik hizmeti sunmak,

Kişisel Rehberlik • Öğrencilerimizin doğru davranış kalıpları ve farkındalık geliştirmesine destek olmak,
• Öğrencilerimize evrensel değerleri kazandırma çalışmaları yapmak,
• Öğrencilerimizin yaş ve psiko-sosyal gelişim özelliklerini dikkate alarak öğrencilerimize arkadaşlık, karşı cinsle ilişkiler ve ergenlik dönemi
sorunları ile ilgili danışmanlık yapmak,
• Öğrencilerimizin içinde bulundukları durumları sağlıklı değerlendirmelerini sağlamak,
• Kendisiyle barışık bireyler yetiştirmek amacıyla öğrencilerimize psikolojik destek vermek,
• Sorumluluk bilinci ve karar verme becerilerini geliştirerek öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine yardımcı olmak.

Eğitsel Rehberlik • Öğrencilerimizin akademik başarı durumlarını izleyerek başarılarını artırmak amacıyla bireysel ve grup görüşmeleri yapmak,
• Akademik başarıyı artırmak amacıyla, veli ve öğretmenlerle iş birliği içinde çalışmak, 
• Öğrencilerimizin başarıya ulaşması için çalışma sevgisi ve disiplini kazandırmaya yönelik verimli çalışma ve zamanı etkin kullanma tekniklerini öğretmek,
• Başarıyı engelleyen etkenler olarak sıklıkla karşılaşılan dikkat dağınıklığı, motivasyon eksikliği, sınav kaygısı gibi konularda öğrencilerimize psikolojik destek vermek.

Mesleki Rehberlik • Öğrencilerimizin kendilerine uygun ders ve meslek seçimleri yapabilmeleri için ilgi ve yeteneklerini belirlemek,
• Öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde meslekleri, yükseköğretim programlarını tanıtmak
• Sınav kaygısı, motivasyon ve konsantrasyon konularında öğrencilerimize psikolojik destek sağlamak,
• Kariyer planlama çalışmaları yapmak.

Velilerimize Yönelik Çalışmalar
• Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapmak,
• Öğrencilerimizin gelişimsel süreçlerine uygun olarak; velilerimizi bilgilendirmek amacıyla ergenlik dönemi özellikleri, iletişim, stres yönetimi ve eğitim sistemi içinde yer alan konularla ilgili doküman hazırlamak,
• İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenlenir.

Anne Baba Okulu Eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri de anne babaların olduğunun farkındalığı ile yıl içerisinde farklı tarihlerde velilerimize destek olmak amacıyla seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Programlarımıza sadece velilerimiz değil tüm anne ve babalar ücretsiz olarak katılabilirler.