Arama Yap

Lütfen Boş Bırakmayınız...
Anasayfa
/ Haberler

YABANCI DİLLER

Model.Title

Yabancı dil dersleri tema bazlı ve iletişimsel yaklaşım metotları temel alınarak her kademe için ayrı olarak disiplinler arası işbirliği esas alınarak hazırlanır, bu metotlara uygun hazırlanmış uluslar arası ders kitaplarıyla desteklenir. İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak İngilizce Programı CEFR (Common European Framework of ReferencesforLanguages) doğrultusunda hazırlanmıştır.

ICP ( INTENSIVE COURSE PROGRAMME)
5. ve 9. sınıf öğrencilerimiz akademik müfredatın yanı sıra yoğunlaştırılmış İngilizce programı ile uluslararası sınavlara ve programlara hazırlanır. Ortaokul müfredatımız bu amaç doğrultusunda araştırma becerilerinin desteklendiği yapılanma etrafında şekillenir. Intensive Course programında öğrenciler dönemde bir kez öğrendiklerini sergileyecekleri program tasarlar ve yürütür. Bu program; Creative Drama, Public Speaking Contest, Short film, Youth in action projeleri üzerinden yürür, ve öğrenciler tüm süreci kendileri planladığından yönetim ve organizasyon becerileri pekişir. Bu beceriler programın tamamlanması noktasında bitirme projesi olarak da ölçme değerlendirme süreci içerisinde yer alır.

İDP (İNGİLİZCE DESTEK PROGRAMI)
Her akademik yılın başında ve intensive course programme süresince okulumuzda seviye belirleme sınavı gerçekleştirilir ve buradan gelen sonuçlar neticesinde ihtiyaç duyduğu belirlenen öğrenciler, takviye çalışma programı alır ve bunun kontrolleri veli-öğretmen işbirliğiyle sağlanır. İngilizce Münazara Turnuvaları (DEBATES) 
İngilizce bölümünün her öğretim yılında ilköğretim ikinci kademe ve lisede düzenlediği münazaralar üç kişiden oluşan iki grup arasında gerçekleşir. Münazaralar tamamıyla öğrenci merkezli olup, öğrenciler arasından seçilen başkan münazarayı yönetmekle ve yine öğrencilerden oluşan bir jüri, daha önceden belirlenen kriterleri dikkate alarak kazananı belirlemekle görevlendirilir. Münazaralar sırasında her öğrenci daha önce belirlenen bir konu hakkında kendi görüşlerini savunur. Daha sonra her grup karşı gruba sorular yönelterek rakiplerini zorlamaya çalışır ve karşılıklı soru sorma sona erdikten sonra her gruptan bir temsilcinin yapacağı final konuşmasının ardından jüri oylamaya geçer ve böylece kazanan grup belirlenir.

İngilizce yapılan bu münazaralarla, öğrencilerimizin önemli bir tez hakkında araştırma yapmaları, hedef dili akıcı bir şekilde kullanmaları ve özgüven gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. Münazara turnuvaları, kişilerin liderlik, etkili konuşma ve ikna kabiliyetlerini geliştirebileceği bir platform olup, öğrencilerin olayları her yönden algılamasını ve tüm olaylara küresel açıdan bakabilmesini sağlayan entelektüel bir ortam yaratmaktadır.

ULUSLARARASI PROGRAMLAR-KURUMSAL PROGRAMLAR • MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
• E TWINNING
• ERASMUS PLUS
• URFODU
• SENE SONU YURTDIŞI GEZİLERİ (KAMPÜSLERLE ORTAK)
• YOUTH ACADEMY-DEBATE PROGRAMME
• IRON CHEF
• SPRING FEST
• WINTER WONDERLAND FEST
• PORTFOLIO FEST
• COMMUNITY SERVICE
• ÜNİVERSİTE AKREDİTASYONLARI
• İKİNCİ YABANCI DİL-ALMANCA
• Okulumuzda 5. sınıf ve 9. sınıfta Almanca ve İngilizce ağırlıklı programlar uygulanmaktadır. 5. sınıftan itibaren artan Almanca ders saatleri ile öğrencilerimizin Almanca anlama ve konuşma becerilerini geliştirerek, rahatlıkla kendilerini ifade edebilmelerini sağlamak hedeflenir. Verilen Almanca eğitimiyle, öğrencilerimiz, Ortaokul sonunda, Lise için beklenen üst düzey dil becerilerini edinmiş olarak 9. sınıfa devam ederler.
• Öğrencilerimizin 11. sınıfın sonunda, Ortak Avrupa Dil Kriterleri ile belirlenen hedef ve kazanımlara göre en az B1+ seviyesini tamamlamış olarak mezun olmaları beklenir. Almanya ve Avusturya’da tanınmış birçok üniversitenin kabulü için yeterli olan bu seviye, mezun öğrencilerimize bir ayrıcalık kazandırır. Öğrencilerimizin dil edinimleri, belirli dönemlerde uluslararası geçerliliği olan Telc Zertifikat ya da Goethe Zertifikat sınavlarıyla ölçülüp takip edilir.