444 4 952
Sıkça Sorulanlar
Yayınlar
Blog
SAFİR KOLEJİ
ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Öğrencilerimizi edindikleri kazanım ve sahip oldukları yetkinliklerle günümüz dünyasının gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

Güçlü Eğitim
Anasayfa
Safir'de Eğitim
EĞİTİM MODELİMİZ


Safir Okullarında kendini ve çevresini keşfetmeye devam eden, öğrenmeyi öğrenen dünya ile yarışabilecek liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırılır.

Bunların başlıcaları şunlardır:

  • Okuma/Dil Becerileri
  • Matematik Okuryazarlığı
  • Fen Okuryazarlığı
  • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
  • İletişim ve İşbirliği
  • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
  • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
  • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk