444 4 952
Sıkça Sorulanlar
Yayınlar
Blog

Safir'de Eğitim

Anaokulu

Anasayfa Safir'de Eğitim Anaokulu

ANAOKULU EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Çocuklarımızın öğrenme süreçlerinde zihinsel olarak en aktif olduğu, gerek yaşam becerileri gerek temel alışkanlıkların kazanıldığı, bireysel yetilerinin en hızlı bir şekilde gelişip biçimlendiği dönem 0-6 yaş dönemidir. Safir Koleji’nde erken çocukluk dönemi eğitiminde çocuklarımızın öğrenme heyecanlarını sürekli destekleyerek, merak duygularını geliştiriyor, motivasyonlarını hep yüksek tutuyoruz. Eğitim hayatlarının ilk adımını doğru atmalarını sağlayarak yaşam boyu aktif öğrenen, kendini özgürce ifade edebilen özgüvenli bireyler olmalarını sağlamak en önemli hedefimizdir.

EĞİTİM MODELİMİZ

Dijital Öğrenme

Safir Koleji’nde öğrencilerimiz daha okul öncesinden itibaren eğitim ve öğretim sürecinin tüm aşamalarında teknolojik yeniliklerin desteği ile aktif bir sınıf ortamında eğitim hayatlarına başlıyorlar. Öğrencilerimize teknolojik olarak tam donanımlı sınıfları ve laboratuvarlarında yaptığımız çalışmalarla şu alanlarda yarar sağlamış oluyoruz;

 • Yabancı Dil Becerileri
 • Matematiksel işlem çalışmaları
 • Fen ve Doğa gözlemleri
 • Grup çalışmaları
 • Müzik ile öğrenme
 • Oyun tabanlı öğrenme

Fiziksel Etkinlik Çalışmaları

Değişen kampüs olanaklarına göre bireysel ve takım sporları ile yüzme, okçuluk, jimnastik ve buz pateni gibi farklı branşlarla öğrencilerimizin spor yapma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlıyoruz. Bu derslerimizi öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini dikkate alarak planlıyoruz. Yapılan tüm çalışmalarda branşlara özgü belirlenen kriterler ile öğrencilerimizin gelişimleri takip ediyor ve objektif bilgilerle öğrenci ve velilerimizi yönlendiriyoruz.

Eğlenceli Bilim Deneyleri

Erken çocukluk döneminde çocuklarımızın sahip olduğu merak ve araştırma duygusunu bilimsel deneylerle destekliyoruz. Laboratuvar ortamı ile erken yaşlarda tanışan öğrencilerimiz eğlenceli deneyler ve gözlemlerle bilimin eğlenceli yüzüyle tanışıyorlar. Okul öncesi çocuklar büyüleyici gösterilerin tadını çıkarır, basit fen deneylerini yaparlar ve bilimin çevremizdeki dünyayı daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfederler.

 

EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ

Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışmaları

Zenginleştirilmiş uygulamalarımız ile Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 36-66 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak yaş gruplarına uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.

Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan Mandala sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Etkinlikleri

Çocuklara günlük hayatta sıklıkla karşılaşabilecekleri problem durumları sunulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli rol oynar.

Matematik

Çocuklar günlük yaşam döngülerinde zaman, şekil, sayı, alan gibi pek çok kavramı kullanarak, matematikle iç içe bir yaşam sürdürürler. Okul öncesi matematik etkinliği ile çocuklar, doğal yaşamlarının birer parçası olan bu kavramları açıklamaya ve anlamlandırmaya başlarlar.

Erken çocukluk döneminde matematikle kurulan bu ilişki, sonraki yıllarda fen ve matematik alanlarında göstereceği başarıyı olumlu biçimde etkileyeceği gibi gözlem yapma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

 • Serbest Keşfetme
 • Örüntü Oluşturma
 • Gruplama ve Sınıflandırma
 • Sayma
 • Mukayese Etme
 • Grafik Oluşturma

Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler. Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir.

Ayın Etkinliği

Öğrencilerle birlikte ayın etkinliği için her ay farklı bir “obje” seçilir. Her öğrenci belirlenen bu objeyi evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nereden alındığını, ne zaman alındığını, özelliklerini anlatır.

Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler bir köşede sergilenir ve bu nesnelerin kullanıldığı çeşitli etkinlikler planlanır: Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık özellikleri ile ilgili gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikâye oluşturma vb. Ayın sonunda öğrenciler getirdikleri nesneleri evlerine geri götürürler.

Scamper ve Göster Anlat Tekniği

Göster - Anlat Tekniği, çocukların farklı düşünmelerini, hayal kurmalarını, sezgilerini kullanabilmelerini ve kendi ürünlerini ortaya koyabilmelerini sağlamaktadır. Scamper Eğitim Sisteminde amaç çocuğun beyin fırtınası yaparak bir nesneyi, hikayeyi ya da şiiri değiştirip yeni bir boyut kazandırmasını sağlamaktır.

Çocuğun bu değişiklikleri yapabilmesi için sorular sorulur ve farklı cevaplar vermesi sağlanır. Çocukların hızlı düşünebilmesi ve düşüncesini açıkça söyleyebilmesi hedeflenmektedir Örneğin, çocuktan okunan bir hikâyenin sonunu değiştirmesi istenir. “Vücudumuz demirden olsaydı nasıl olurdu?”, “Bir hayvan olsaydın ne olmak isterdin?" gibi sorular sorulur.

Dünya Vatandaşlık Eğitimi

Öğrencilerimiz farkı kültür ve dünyaları tanımalarını desteklemek amacıyla yapılan bu etkinlikte her ay bir ülke seçip, bu ülkeyi genel ve tarihsel özellikleri, yöresel kıyafetleri, yemekleri, müzikleri, zenginlikleri ve festivalleri gibi anahtar başlıklar altında topladığımız ortak çalışmalar ile tanımayı hedefliyoruz.

Geziler

Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlanır. Geziler ile hedefimiz, çocukların merak ederek ve araştırarak neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamalarını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modelleri kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekânlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekanları seçtiğimiz gezi programımızda tematik haftalık geziler, parti, tiyatro ve sinema gezileri dönüşümlü olarak yer almaktadır.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Tanıma ve Uyum Sürecini Değerlendirme

Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır.

Gelişim Sürecini Değerlendirme

Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir, gözlem (anekdot) kayıtları, oyun gözlem ve kazanım değerlendirme formları tutulur. Değerlendirme sonuçları “Bireysel Gelişim Raporu“  olarak her dönem içinde 2 kez aileye iletilir. Ayrıca her dönem sonunda “Portfolyo sunumları” ile öğrencilerimizin kendi değerlendirmelerini yapmaları ve ailelerine sunmaları da sağlanır.

Yıl Sonu Değerlendirmesi

Çocuğun gelişimi yılsonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir.

Anne Baba Okulu

Eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri de anne babaların olduğunun farkındalığı ile yıl içerisinde farklı tarihlerde velilerimize destek olmak amacıyla seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Programlarımıza sadece velilerimiz değil tüm anne ve babalar ücretsiz olarak katılabilirler.

 

SAFİR VİP (VELİ İLETİŞİM PROGRAMI)

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için çok işlevli bir iletişim platformu olan öğrenci takip sistemimiz Eyotek aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

 • Yabancı dil çalışmaları
 • Öğrencilerin “Bireysel Gelişim Raporlarının” takibi
 • Rehberlik çalışmalarının takibi
 • Rehberlik bültenlerinin veliler ile paylaşılması
 • Yemek listelerinin paylaşılması
 • Ödeme ve finans bilgilerinin takibi vb…