444 4 952
Sıkça Sorulanlar
Yayınlar
Blog

Safir'de Eğitim

Lise

Anasayfa Safir'de Eğitim Lise

LİSE EĞİTİM SİSTEMİMİZ 

Öğrencilerimize lise eğitiminde proje odaklı, yabancı dil eğitimi ağırlıklı, STEM odaklı eğitim anlayışını hayata geçirir. Öğrencilerin sadece üniversite sınavına değil, üniversite hayatına hatta iş hayatına hazır olmalarını sağlayacak alt yapı ile lise eğitimini tamamlamaları hedeflenir. Okullarımızın sahip oldukları farklı laboratuvar imkanları ile projelerini hayata geçiren, uluslararası ölçme ve değerlendirme denetiminde İngilizcelerini mükemmelleştiren, uluslararası eğitim programlarına katılarak vizyonlarını geliştiren öğrencilerimiz farklı, yaratıcı ve çağdaş bireyler olarak hayata donanımlı bir şekilde başlamanın avantajını hayatları boyunca yaşar.

Liselerimiz:

 • Safir Koleji Fen ve Teknoloji Liseleri
 • Safir Koleji Anadolu Liseleri

 

EĞİTİM MODELİMİZ

 

Sınav Hazırlıkları

Safir Okullarında her bir öğrencinin akademik seviyesini belirlemek, eğitimin kalitesini artırmak, değerlendirme işlemlerini tamamlayıp eksiklerini tamamlamak, test tekniğini geliştirmek, hazırbulunuşluk düzeyini geliştirmek, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olmasını sağlamak amacıyla dokuzuncu sınıftan başlamak üzere sınav ve ödevlerinde çalışmaları yapılır.

Bu sınavlar,

 • Tüm sınıflarımız için okulun açıldığı hafta, “Hazır Bulunuşluluk” sınavı uygulanarak, bir önceki yıldan neler taşıyabildiğini belirleyerek eksiklerini tamamlama çalışmalarına başlanılır.
 • Tüm sınıflarımız için 15 günlük işlenilen konularda elde edilmesi beklenen kazanımlarla ilgili İzleme Sınavı yapılır.
 • Bu sınavlar ile yılda her bir öğrencimiz 25 izleme sınavına girmiş olur. Sınav içerikleri tamamen öğrencinin o sınava kadar gördüğü konulardan oluşur. Böylece öğrencinin akademik gelişimi takip edilir. Sınav sonuçları değerlendirildikten sonra öğrenci odaklı olarak hazırlanan etüt çalışmaları ile Tam öğrenmenin gerçekleşmesi sağlanır.
 • 9. ve 10.sınıflarımız bir yılda 8 adet, 11.sınıflarımız 12, 12.sınıflarımız 40 adet YKS deneme sınavına girerler.
 • 11.sınıftan itibaren cumartesi günleri sınav hazırlıkları için özel program uygulanmaya başlanır.

 
Üniversite Sınavına Hazırlık Sistemi

Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) tam hazırlık sisteminde temel amaç öğrencimizin sınava yönelik tüm ihtiyaçlarını karşılamak, test tekniği ve akademik başarısını artırmak, mutlu olacağı istediği bölümü kazanmasını sağlamaktır. İki yıllık bir hazırlık programıdır. 11 ve 12. Sınıfları kapsar.

11.Sınıfta amaç öğrencinin farkındalık düzeyini artırmak Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) konularını hatırlatmak test tekniğini geliştirmektir. Öğrencilerin derslerinin %40’ını Yükseköğretim Kurumu Sınavı (YKS) olarak görürler. Bunu sağlamak amacıyla hafta içi 40 saatlik programın yanı sıra  cumartesi günleri 5 saat tamamen Yükseköğretim Kurumu Sınavına (YKS) yönelik ek ders görürler. Bu dersler öğrencilerin tercih ettikleri alanların dersleri arasında paylaştırılmıştır. Böylece öğrencilerimiz haftalık ders saatlerinin dışında 225 saat Yükseköğretim Kurumu Sınavına (YKS) yönelik ek ders görürler.

11.sınıfın sonunda mayıs ayında üç YKS deneme sınavı uygulanarak akademik seviye tesbitleri yapılır.

Haziran ayında iki haftalık YKS kursu ile YKS 12.sınıf kursu resmi olarak başlar. Burada öğrencilerimiz 50 saatlik ders alırlar. Kurs sonunda öğrencilerimiz gördükleri konulardan ilk YKS deneme sınavlarını olurlar. Bu sınav sonucu esas alınarak yaz ödevlendirmeleri yapılır ve öğrenciler tatile gönderilirler.

Ağustos ayının üçüncü haftası 75 saatlik Ağustos kursu başlar. Böylece okul açılmadan öğrencimiz 125 saatlik YKS hazırlık programı almış olurlar. Okulların açılması ile Hafta içi derslerin yanı sıra Cumartesi ders ve etütleri başlar.

Yarıyıl tatilinin ilk haftası YKS hazırlık programı devam eder. Böylece öğrencilerimiz 40 saatlik programın yanı sıra 325 saatlik ek ders alırlar.

 

SAFİR VİP (VELİ İLETİŞİM PROGRAMI)

Tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Eyotek kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim EYOTEK üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra EYOTEK üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz EYOTEK’tE yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize EYOTEK üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibimizi destekleriz.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Safir Okullarında gerçekleştirdiğimiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Türkiye’nin en büyük ve donanımlı PDR kadrolarından biri olan ekibimiz tarafından hazırlanan gelişimsel ve önleyici temelli PDR programımız, tüm öğrencilerimize ve öğrencilerimizin yaşamında önemli rol oynayan herkese yöneliktir. Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Öncelikli Hedeflerimiz

1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Anne Baba Okulu

Eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri de anne babaların olduğunun farkındalığı ile yıl içerisinde farklı tarihlerde velilerimize destek olmak amacıyla seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Programlarımıza sadece velilerimiz değil tüm anne ve babalar ücretsiz olarak katılabilirler.