444 4 952
Sıkça Sorulanlar
Yayınlar
Blog

Safir'de Eğitim

Ortaokul

Anasayfa Safir'de Eğitim Ortaokul

 ORTAOKUL EĞİTİM SİSTEMİMİZ

Öğrencilerimizi edindikleri kazanım ve sahip oldukları yetkinliklerle günümüz dünyasının gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, Dünya ile konuşan, Dünya ile çalışan, Dünya ile yarışan liderler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda, eğitim birimlerimiz tarafından,  MEB müfredatına uygun şekilde, üniversitemizin danışmanlığında geliştirilen ve eğitim dünyasındaki yeni gelişmeler ışığında sürekli güncellenmekte olan ortaokul eğitimimiz ile akademik başarının önündeki tüm engelleri kaldırıyoruz ve ulusal sınavlardaki başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da varlık gösteren öğrenciler yetiştiriyoruz

 

EĞİTİM MODELİMİZ

Safir Okullarında kendini ve çevresini keşfetmeye devam eden, öğrenmeyi öğrenen dünya ile yarışabilecek liderler yetiştirmek için öğrencilere 21. Yüzyıl bilgi ve becerileri kazandırılır.

Bunların başlıcaları şunlardır:

 • Okuma/Dil Becerileri
 • Matematik Okuryazarlığı
 • Fen Okuryazarlığı
 • Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme
 • İletişim ve İşbirliği
 • Yaratıcılık ve Yenilikçilik
 • İnisiyatif Kullanma ve Kendini Yönlendirme
 • Sosyal, Kültürler Arası Beceriler, Liderlik ve Sorumluluk

Danışman Öğretmenlik Sistemi

 • 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda uyguladığımız danışman öğretmenlik sisteminin amacı;
 • Öğrenciye çalışma alışkanlıklarını kişisel özellik ve ihtiyaçlarına en uygun şekilde düzenlemeyi öğretmek,
 • Öğrencinin kişisel planlama ve değerlendirme becerisinin gelişmesine katkıda bulunarak motivasyonunu sürekli desteklemek,
 • Test tekniklerini öğreterek merkezi sınavlarındaki başarısına katkıda bulunmak,
 • Okul ile ev arasındaki iletişimin sürekli ve etkin olmasını sağlamaktır.
 • Bu amaçlar doğrultusunda danışman öğretmenlerimiz öğrencileriyle ayda iki kez birebir, bir kez de toplu görüşme yaparlar.
 • Bu görüşmelerde danışman öğretmen öğrencinin deneme sınavı sonuçlarını değerlendirir, öğrenci ile birlikte merkezi sınavları için hedef puan belirler, sınavlardan sonra hedeflediği puana ulaşıp ulaşmadığını değerlendirir, öğrenci belirlenen hedefe ulaşamadıysa nedenlerini sorgulayarak ihtiyaçları belirler ve yeni hedef belirleme konusunda öğrenciyi motive eder. Ayrıca öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri konularında yaşadığı sıkıntıları da dinleyerek gerekli gördüğü durumlarda öğrenciyi uygun birimlere yönlendirir.
 • Danışman öğretmenler yüz yüze görüşmeler ve telefon görüşmelerinde velilerini yaptıkları çalışmalar konusunda bilgilendirirler.
 • Rehber öğretmenler de danışmanlık öğretmenlerle ayda bir yaptıkları bireysel görüşmelerde öğrencilerle ilgili bilgi alışverişinde bulunur ve yapılacak çalışmaları birlikte planlarlar.

Dijital Eğitim

Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçleri içerisinde belki de en kuvvetlisi olan dijital eğitim Safir Okullarında başarıyla uygulanır. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle dijital eğitim öğrencilerin tam öğrenmelerine ve akademik başarılarına destek olurken onlara dijital okur yazarlık kimliği de kazandırır.

Eğitim öğretimi kişisel öğrenme farklılıklarına göre yönlendiren okulumuz, Dijital Okul sisteminde öğrencilerinin kendilerine özgü eğitim içeriklerine ulaşabilecekleri, velilerinin de aynı sistem içinde öğrencilerini kontrol edebilecekleri ve yön göstermelerine yardımcı olabilecekleri bir platform oluşturmuştur.

Tam Öğrenme Modeli ve Akademik Takvim

Her kademeden sorumlu bir müdür yardımcısı vardır. Öğretmenimiz öğrencilerin akademik, sosyal, sportif tüm becerilerini takip eder, etüt düzenlemelerini yapar. Ayrıca her kademeden sorumlu bir rehber öğretmen vardır.

Günlük derslerin pekiştirilmesi amacıyla ödevler verilir. Ev çalışmaları öğrencilerimizin tek başına sıkılmadan yapabileceği düzeydedir. Velilerimizin ödevlere müdahil olmalarını istemeyiz. Öğrencilerimiz ödevlerini kendileri yapmalı, yapamadıklarını öğretmenleri görmeli ve eksikleri konusunda yeni çalışma planlamalıdır. Amaç sorumluluk duygusunu geliştirmek ve kazanımlar için pekiştirme yapmaktır. Öğretmenlerimiz için ev çalışmaları öğrencilerin seviyesi konusunda bilgi veren değerli geri dönüşlerdir. Öğretimin ne düzeyde gerçekleştiğini görürler ve ona göre uygulamalara yön verirler.

Ortaokul 5.sınıftan itibaren her iki hafta bir elde edilmesi amaçlanan kazanımlarla ilgili İzleme Testleri yapılır. Yapılan izleme test sonuçları branş öğretmenleri, rehber öğretmen ve müdür yardımcısı beraber değerlendirerek öğrencilerimizin eksik kaldıkları konular belirlenir. Bu konularla ilgili her seviyeden etüt programları düzenlenerek tüm öğrencilerimiz için tam öğrenmenin gerçekleşmesi

Ulusal Sınavlara Hazırlık

Okulumuzda LGS  sınavına uygun denemeler yapılmaktadır. Deneme sınavları 5.sınıftan başlar, 8.sınıfa kadar artarak devam eder. 7 ve 8. sınıflarda cumartesi günleri de sınav destek programı uygulamak amacıyla okul vardır.

Yapılan bütün deneme sınavları analiz edilerek etüt ve destek programları bireysel olarak takvimlendirilerek uygulanır.  Dönem sonunda yapılan LGS sınavlarında sene başından itibaren öğrenciye verilen kazanımlardan sorular sorulur. Böylece öğrencinin konuyu tekrar edip etmediği, uzun süreli hafızaya kodlayıp kodlamadığı, konular arasındaki sarmal geçiş becerisi kontrol edilir. Hatalarla ilgili aynı süreç takip edilir ve etüt programı uygulanır. Rehberlik servisimiz, branş öğretmenlerimiz ve müdür yardımcılarının takibi ile öğrencilerimiz konsantrasyon içerisinde LGS hazırlık süreci geçirirler.

Yapılan tüm sınavlar için analizli karneler Eyotek üzerinden velilerimizle de paylaşılır.

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

Öğretme ve öğrenme sürecinde öğrencilerin sahip oldukları bilgi ve becerileri tespit etmek, öğrenme sürecinin etkinliğini belirlemek üzere sürekli olarak ölçme ve değerlendirme çalışmaları yaparız. Bu çalışmalarla öğretim programlarında hedeflenen davranışlara hangi düzeyde ulaşıldığını, süreç içerisindeki uygulamaların hedeflenen bilgi, beceri ve tutumların gelişmesinde ne ölçüde etkili olduğunu tespit ederiz.

Ayrıca öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeyini belirlemek LGS denemeleri yaparız. Bu denemeler ile ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenerek eksiklerin tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.

 

SAFİR VİP (VELİ İLETİŞİM PROGRAMI)

Tüm ölçme ve değerlendirme çalışmalarımız Eyotek kanalıyla yapılır.

Sınav sonrasında öğrenci ve velilerimize sınav sonuçları ile ilgili geri bildirim EYOTEK üzerinden verilmektedir. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra EYOTEK üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz EYOTEK’tE yer alan sınav sonuç raporunda; öğrencimizin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu, sınıfta, okulda ve Türkiye genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir. Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek, öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilir.

Deneme sınavlarımızın sonuçları açıklandıktan sonra öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlara göre etüt çalışmaları planlanır. Bireysel veya küçük gruplar halinde yaptığımız etüt çalışmalarında aynı kazanımda yanlış yapan öğrenciler ile birlikte ders anlatımları ve soru çözümleri yapılır. Böylelikle sınavdan hemen sonra öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlayarak öğretime devam ederiz.

Ayrıca öğretmenlerimizin öğrencilerimize EYOTEK üzerinden gönderdikleri kazanım eksiğine göre planlanmış ödev, test veya ek çalışmalarla bireysel öğrenci takibimizi destekleriz.

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Öncelik olarak Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızla hedefimiz okul öncesinden liseye kadar her öğrencimizin potansiyeli doğrultusunda “kendini gerçekleştirmesi”ne ve donanımlı bir 21. yy insanı olarak yaşama hazır olmasına destek olmaktır.

Sistemli takip ve sarmal bir yapıda hazırlanmış çalışmalardan oluşan PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefler.

Öncelikli Hedeflerimiz

1. Psiko-sosyal Gelişim

 • Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
 • Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
 • Sorumluluk duygusunu geliştirme
 • Kendini tanıma becerilerini geliştirme
 • Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
 • Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

 • Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
 • Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

 • Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
 • Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
 • Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Anne Baba Okulu

Eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri de anne babaların olduğunun farkındalığı ile yıl içerisinde farklı tarihlerde velilerimize destek olmak amacıyla seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Programlarımıza sadece velilerimiz değil tüm anne ve babalar ücretsiz olarak katılabilirler.