444 4 952
Sıkça Sorulanlar
Yayınlar
Blog

Safir'de Eğitim

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Anasayfa Safir'de Eğitim Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SİSTEMİMİZ

Safir Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunlar ile baş edebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal olarak sağlıklı, farkındalık sahibi ve kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Okulumuzda her sınıf düzeyinde kişisel, eğitsel, mesleki ve sosyal alanda çocuklara, ailelere ve öğretmenlere destek vermek ve kendini gerçekleştirmiş ve farkındalık sahibi bireyler yetişmesi amacıyla psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilir.

Yapılan tüm uygulamalarda yaş ve gelişim dönemi özellikleri de dikkate alınarak, öğrencinin eğitim uygulamalarından yeterince yararlanabilmesi, karşılaştığı güçlükleri soruna dönüşmeden çözümlemek konusunda yardım alabilmesi, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi ve mutlu, uyumlu, duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.


REHBERLİK NEDİR?

 • Rehberlik öğrencinin kendisine yardım etmesi ağırlıklı çalışmalardır.
 • Rehberlik öğrencinin kendisini tanıması ortaya koyması, kendi kararlarını kendisi vermesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi ve sonuçlarında sorumlu olması işidir.
 • Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe dayalı bir yardımdır.
 •  Rehberlikte öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil, öğrencilere yardımcı olmak için kullanılan araçtır.
 • Rehberlikte danışan öğrencilerin özellikleri ne olursa olsun, hasta olarak algılanmaz ve özelliklerine kişiliklerine saygı duyularak yürütülen çalışmalardır.
 • Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, rehber ile öğrencinin karşılıklı saygı, hak, sorumluluk işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.
 •  Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen bilgiler açık yakalama, tehdit etme baskı aracı olarak kullanılmayıp gizli ve özel her türlü bilgiler onun en verimli gelişimi için kullanılır ve gizli tutulur.
 •  Rehberlik öğrencinin karşılaştığı veya ileride karşılaşacağı problemler için öngörü kazandırmak, problemlere hazır hale getirmek, çözüm için beceri ve anlayış oluşturmaktır.
 • Rehberlik bireyin benlik ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.
 • Rehberlik disiplin işi değildir. Yalnız öğrencilere her türlü uyumları için, program ve birlikte yaşama, bilmeden hatalara düşmemeye yönelik kurallar hakkında bilgi verilebilir.
 • Rehberlik öğrencilerin her türlü eğitimi ve gelişimi için uygun ortam yaratmaktır.
 •  Rehberlik sadece sorunlu olan öğrencilerin problemlerinin çözümüne yardımcı olma, onlara bir takım hizmetler sunmayla sınırlı değildir. Önleyici, yönlendirici, uyum sağlayıcı, geliştirici, bütünleştirici, aydınlatıcı fonksiyonlarıyla diğer öğrencilere de hitap etmektedir.
 • Rehberlik sadece psikolojik danışma değildir, rehberlik aynı zamanda bir kişilik hizmetleri topluluğu olarak sağlık, sosyal kültürel vb hizmetleri de içermektedir.

 

REHBERLİĞİN AMAÇLARI NELERDİR?

Rehberliğin amacı bireyin kendi olanakları içinde, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik kültürel vb. özelliklerini dikkate alarak, kendisini gerçekleştirmesini sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Rehberliğin amaçlarını belirgin ve liste halinde şu şekilde de sıralayabiliriz.

1. Bireyin kendi kendisini tanımasına ve anlamasına yardım etmek.

2. Ailesi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasına yardım etmek.

3. Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmak, problem çözme anlayış ve becerisini kazandırmak.

4. Başkalarına bağımlı ve başkaları tarafından yöneltilen, başkaları için yaşayan kişilik özellikleri yerine, bağımsız, kendi hayatına kendisi yönlendiren özgün kişilik özellikleri kazandırmak.

5. Bireyin kişisel ve toplumsal özelliklerinin gelişmesine yardım etmek.

6. İlgi istidat ve yeteneklerini açığa çıkarmak, geliştirmek.

7. Karar verme ve tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak.

8. Bireyin zararlı tutum ve alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olmak.

9. Bireye iş ve meslek imkânları konusunda bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda tercihler yapmasını sağlamak.

10. Bireye kendisini sürekli olarak geliştirmesi gücü ve anlayışını kazandırmak.

11. Verimli ders çalışma ve iş yollarını öğretmek.

12. Bireyin fiziksel, duygusal sosyal sağlığını koruma yollarını öğretmek.

13. Boş zaman etkinliklerini öğretmek.

14. Toplumsal sorunları kavramak ve gerekli hoşgörüye sahip olarak başkalarıyla birlikte yaşayabilmesi özelliklerini kazandırmak.

15. Okul ve çevreye uyumlarını sağlamaya yönelik tanıtım yapmak.

16. Yaşam felsefesi, ahlaki ve toplumsal değerler dizgesi geliştirmek.

 

Amacına göre rehberlik çalışmalarımız 3 alt başlığa ayrılır. Ve ilgilenilen konu başlıkları şu şekildedir.

      1.      Eğitsel Rehberlik

 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı
 • Başarı Durumu
 • Öğrenme Sorunları
 • Sınav Kaygısı
 • Motivasyon

      2.      Mesleki Rehberlik

 • Sınavlar
 • Bursluluk Sınavı
 • Bireyin Kendini Tanıması
 • Meslek Seçimi
 • Lise Ve Üniversiteye Geçiş Sınavları
 • Alan Seçimi

      3.      Kişisel Rehberlik

 • Duygusal Sorunlar
 • Sosyal Sorunlar
 • Maddi Sorunlar
 • Sağlık Sorunları
 • Aile İle İlgili Sorunlar
 • Okul İle İlgili Sorunlar
 • Arkadaş İle İlgili Sorunlar

 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

Tüm çalışmalarımızda bize yol göstermesi için ve öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip etmek, ilgi ve yeteneklerini tespit edebilmek amacıyla uyguladığımız test ve envanterler şunlardır:

 

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Rehber öğretmenler; öğrenci öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler ışığında öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Bunun yanı sıra öğrencilerde rehber öğretmenden bireysel görüşme talep edebilir.


Sunumlar ve Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz. 

 • Mahremiyet Eğitimi
 • İletişim
 • Akran Zorbalığı 
 • Empati
 • Lgs ve Yks Tanıtımı
 • Zaman Yönetimi
 • Verimli Ders Çalışma
 • Akran Zorbalığı
 • Sınav Kaygısı
 • Ergenlik Dönemi Büyüme ve Gelişme
 • Sınav Öncesi Ve Sınav Anı
 • Motivasyon ve Başarı
 • Test Çözme Teknikleri
 • Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı
 • Alan Seçimi
 • Meslek Tanıtım Seminerleri

 

Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz. 

 • Ankara Gelişim Envanteri
 • Gessel Testi
 • Metropolitan Testi
 • Bir İnsan Çiz Testi
 • Snellen Testi Uygulaması
 • Beier Cümle Tamamlama Testi
 • Görsel Algı Testi
 • Bir Aile Çiz Testi
 • Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri
 • Problem Tarama Testi
 • Sınav Kaygısı Envanteri
 • Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Envanteri
 • Holland Meslek Tercih Envanteri
 • Aile Envanteri

 

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli görüşmelerini ve iş birliğini önemsiyoruz. 

Sunum ve Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

 • Çocuk Gelişiminde Anne Baba Tutumu
 • Oryantasyon Seminerleri
 • Mahremiyet Eğitimi
 • LGS/YKS Tanıtım
 • Aile Ve Başarı
 • Dijital Ebeveynlik
 • Bir Ergene Anne Baba Olmak
 • Alan Seçimi

 

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğretmenler için danışmanlık derslerini destekleyici öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici seminerler düzenliyoruz.

 • LGS/YKS Tanıtım Semineri
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Test Çözme Teknikleri
 • Ders Çalışma Programı Hazırlama
 • Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme

 

PEKİ REHBERLİK NEDİR NE DEĞİLDİR?

 • Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.
 • Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir.
 • Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir.
 • Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.
 • Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.
 • Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere dayatmak, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir.
 • Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir.
 • Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir.
 • Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.