Arama Yap

Lütfen Boş Bırakmayınız...
 
 • LİSE EĞİTİM SİSTEMİMİZ

  SINAV GRUBU ÇALIŞMALARI (YKS-LGS)

  Safir Okullarından LGS hazırlık çalışmaları 7.Sınıftan, YKS hazırlık çalışmaları ise 11.Sınıftan itibaren başlayarak 8.Sınıf ve 12.Sınıftan itibaren ise yoğunlaştırılmış ders ve etüt prorgamları ile devam eder. 8 ve 12.Sınıflar için uygulanan deneme klüpleri ile Türkiye geneli uygulanan 40+40 adet deneme ile tüm öğrencilerimizi gözlemleme ve çözüm üretme fırsatı sunulur.

  • Akşam Etütleri
  • Hafta Sonu kursları
  • Deneme sınavları
  • Sıfır Hata Kitapçıkları (Yapay zeka ile yanlış yapılan sorulara benzer sorulardan oluşturulur.)
  • Eğitim Koçluğu uygulaması
EĞİTİM MODELİMİZ
Dijital Öğrenme
Fiziksel Etkinlik Çalışmaları
Eğlenceli Bilim Deneyleri
EĞİTİM UYGULAMALARIMIZ
Okuma Yazmaya Hazırlık ve Mandala Çalışmaları
Problem Çözme ve Yaratıcı Düşünme Etkinlikleri
Matematik
Ayın Etkinliği
Scamper ve Göster Anlat Tekniği
Dünya Vatandaşlık Eğitimi
Geziler
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI
SAFİR VİP (VELİ İLETİŞİM PROGRAMI)
YABANCI DİL EĞİTİMİMİZ
GELİŞİM ODAKLİ EĞİTİM MODELİ (GOEM) SADECE SAFİR OKULLARI’NDA
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİ

Safir Okulların'nda öğrencilerimiz daha okul öncesinden itibaren eğitim ve öğretim sürecinin tüm aşamalarında teknolojik yeniliklerin desteği ile aktif bir sınıf ortamında eğitim hayatlarına başlıyorlar. Öğrencilerimize teknolojik olarak tam donanımlı sınıfları ve laboratuvarlarında yaptığımız çalışmalarla şu alanlarda yarar sağlamış oluyoruz;

Yabancı Dil Becerileri
Matematiksel işlem çalışmaları
Fen ve Doğa gözlemleri
Grup çalışmaları
Müzik ile öğrenme
Oyun tabanlı öğrenme

Değişen kampüs olanaklarına göre bireysel ve takım sporları ile yüzme, okçuluk, jimnastik ve buz pateni gibi farklı branşlarla öğrencilerimizin spor yapma alışkanlıklarını kazanmalarını sağlıyoruz. Bu derslerimizi öğrencilerimizin fiziksel gelişimlerini dikkate alarak planlıyoruz. Yapılan tüm çalışmalarda branşlara özgü belirlenen kriterler ile öğrencilerimizin gelişimleri takip ediyor ve objektif bilgilerle öğrenci ve velilerimizi yönlendiriyoruz.

Erken çocukluk döneminde çocuklarımızın sahip olduğu merak ve araştırma duygusunu bilimsel deneylerle destekliyoruz. Laboratuvar ortamı ile erken yaşlarda tanışan öğrencilerimiz eğlenceli deneyler ve gözlemlerle bilimin eğlenceli yüzüyle tanışıyorlar. Okul öncesi çocuklar büyüleyici gösterilerin tadını çıkarır, basit fen deneylerini yaparlar ve bilimin çevremizdeki dünyayı daha iyi anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfederler.

Zenginleştirilmiş uygulamalarımız ile Sembol çalışmaları, ses çalışmaları ve anlama-anlatım çalışmalarından oluşan okuma yazmaya hazırlık programımız 36-66 ay arası öğrencilerimiz için aşamalı olarak yaş gruplarına uygun olarak hazırlanmıştır. Öğrencilerin ses temelli eğitim modeline uygun olarak harfleri tanıyıp yazdıkları, kelimeler türettiği, küçük motor kaslarını geliştirmek için çeşitli sanat etkinlikleri ve oyunlar yoluyla becerilerini geliştirdikleri bu süreçte amacımız onları ilköğretime en iyi şekilde hazırlamaktır.

Mandala çalışmaları, okuma yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan Mandala sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür. Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

Çocuklara günlük hayatta sıklıkla karşılaşabilecekleri problem durumları sunulur. Çocuklardan verilen problem durumlarına olası değişik çözüm önerileri geliştirmeleri ve problemin olası nedenlerini tahmin etmeleri beklenir. Bu sorular etkin karar verme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözebilme becerilerini kazandırmada önemli rol oynar.

Çocuklar günlük yaşam döngülerinde zaman, şekil, sayı, alan gibi pek çok kavramı kullanarak, matematikle iç içe bir yaşam sürdürürler. Okul öncesi matematik etkinliği ile çocuklar, doğal yaşamlarının birer parçası olan bu kavramları açıklamaya ve anlamlandırmaya başlarlar.

Erken çocukluk döneminde matematikle kurulan bu ilişki, sonraki yıllarda fen ve matematik alanlarında göstereceği başarıyı olumlu biçimde etkileyeceği gibi gözlem yapma, problem çözme yeteneklerinin gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Matematiksel kavramlarla erken yaşta tanışan öğrencilerimiz:

Serbest Keşfetme
Örüntü Oluşturma
Gruplama ve Sınıflandırma
Sayma
Mukayese Etme
Grafik Oluşturma

Sayıları Algılama basamaklarını aşamalı olarak gerçekleştirirler. Programın amacı çocukların öncelikle doğal materyallerle çalışarak keşifler yapmaları, sembolik öğrenmeden çok kalıcı ve anlamlı öğrenme deneyimleri yaşamaları, öğrenirken eğlenmeleridir.

Öğrencilerle birlikte ayın etkinliği için her ay farklı bir “obje” seçilir. Her öğrenci belirlenen bu objeyi evden okula getirerek öncelikle grup arkadaşlarına tanıtır; nereden alındığını, ne zaman alındığını, özelliklerini anlatır.

Ay boyunca sınıfa getirilen tüm nesneler bir köşede sergilenir ve bu nesnelerin kullanıldığı çeşitli etkinlikler planlanır: Nesnelerle birebir eşleme, renk-şekil-büyüklük-ağırlık özellikleri ile ilgili gruplama ve grafik çalışmaları, sıralama, sayma, hikâye oluşturma vb. Ayın sonunda öğrenciler getirdikleri nesneleri evlerine geri götürürler.

Göster - Anlat Tekniği, çocukların farklı düşünmelerini, hayal kurmalarını, sezgilerini kullanabilmelerini ve kendi ürünlerini ortaya koyabilmelerini sağlamaktadır. Scamper Eğitim Sisteminde amaç çocuğun beyin fırtınası yaparak bir nesneyi, hikayeyi ya da şiiri değiştirip yeni bir boyut kazandırmasını sağlamaktır.

Çocuğun bu değişiklikleri yapabilmesi için sorular sorulur ve farklı cevaplar vermesi sağlanır. Çocukların hızlı düşünebilmesi ve düşüncesini açıkça söyleyebilmesi hedeflenmektedir Örneğin, çocuktan okunan bir hikâyenin sonunu değiştirmesi istenir. “Vücudumuz demirden olsaydı nasıl olurdu?”, “Bir hayvan olsaydın ne olmak isterdin?" gibi sorular sorulur.

Öğrencilerimiz farkı kültür ve dünyaları tanımalarını desteklemek amacıyla yapılan bu etkinlikte her ay bir ülke seçip, bu ülkeyi genel ve tarihsel özellikleri, yöresel kıyafetleri, yemekleri, müzikleri, zenginlikleri ve festivalleri gibi anahtar başlıklar altında topladığımız ortak çalışmalar ile tanımayı hedefliyoruz.

Eğitim öğretim programımız doğrultusunda uygun hava koşulları ve temalara göre çok çeşitli geziler planlanır. Geziler ile hedefimiz, çocukların merak ederek ve araştırarak neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmelerini, konuşulan konu, kavram ya da bilgilerle ilgili aktif deneyimler yaşamalarını, öğrendiklerini pekiştirmelerini ve sosyal ortamlarda bulunarak belli davranış modelleri kazanmalarını sağlamaktır. Üretim yerleri, doğal mekânlar, fabrikalar, müzeler, sergiler gibi çok çeşitli mekanları seçtiğimiz gezi programımızda tematik haftalık geziler, parti, tiyatro ve sinema gezileri dönüşümlü olarak yer almaktadır.

Tanıma ve Uyum Sürecini Değerlendirme

Çocuğun okula başladığı ilk 15 gün içerisinde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Bu değerlendirmeye göre eğitim süreci planlanır.

Gelişim Sürecini Değerlendirme

Her öğrencinin bireysel gelişimi düzenli olarak takip edilir, gözlem (anekdot) kayıtları, oyun gözlem ve kazanım değerlendirme formları tutulur. Değerlendirme sonuçları “Bireysel Gelişim Raporu“ olarak her dönem içinde 2 kez aileye iletilir. Ayrıca her dönem sonunda “Portfolyo sunumları” ile öğrencilerimizin kendi değerlendirmelerini yapmaları ve ailelerine sunmaları da sağlanır.

Yıl Sonu Değerlendirmesi

Çocuğun gelişimi yılsonunda ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile beraber tekrar değerlendirilir.

Anne Baba Okulu

Eğitim sürecinin en önemli aktörlerinden biri de anne babaların olduğunun farkındalığı ile yıl içerisinde farklı tarihlerde velilerimize destek olmak amacıyla seminerler ve atölye çalışmaları düzenlenir. Programlarımıza sadece velilerimiz değil tüm anne ve babalar ücretsiz olarak katılabilirler.

Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için çok işlevli bir iletişim platformu olan öğrenci takip sistemimiz Eyotek aşağıdaki amaçlar için kullanılır:

Yabancı dil çalışmaları
Öğrencilerin “Bireysel Gelişim Raporlarının” takibi
Rehberlik çalışmalarının takibi
Rehberlik bültenlerinin veliler ile paylaşılması
Yemek listelerinin paylaşılması
Ödeme ve finans bilgilerinin takibi vb…

Safir Okulları anaokullarında uyguladığımız Yabancı Dil Eğitim modeli ile hiçbir öğrencimizin İngilzce’ye yabancı kalmıyor. Oxford University Press yayınlarının kullanıldığı sınıflarımızda öğrencilerimiz aktif öğrenen bireyler olarak İngilizce’yi sadece öğrenmekle kalmıyor, yapılan aktiviteler ile sürekli olarak deneyimleme şansı buluyorlar.

Safir Okulları anaokullarında her sınıfımızın yabancı dil eğitimi için bir Türk anaokulu öğretmeni ile anadili İngilizce olan (native speaker) bir anaokulu öğretmeni bulunur. İki sınıfın ortak bir asistan öğretmeni de bulunuyor.

Gelişim Zihniyeti karşılaştığımız olayları ve durumları yorumlama becerisi ve tutum geliştirme üzerine kurulu bir anlayıştır. Gelişim Zihniyeti, başarı ya da başarısızlıkla karşılaştığımızda bunun bizim için ne ifade etmesi gerektiğini net bir şekilde tanımlar. Bu bütünüyle verdiğimiz çabanın bir sonucudur. Daha iyisini elde etmek istiyorsak daha çok çaba göstermemiz gereklidir. Çünkü zeki olduğumuz için değil, doğru tutum geliştirdiğimiz için başarılı oluruz. Öte yandan başarısızlık da gelişim sürecinin bir parçasıdır. Önemli olan bundan ne öğrendiğimiz ve gelecekte böyle bir durumla karşılaştığımızda nasıl bir tutum sergileyeceğimizdir. GOEM, çocuğun gelişimini temel alan, başarı ya da başarısızlık durumlarını öncelikle ders çıkarma ve gelişim fırsatı olarak gören bir eğitim anlayışıdır.

GELİŞİM ODAKLI EĞİTİM UYGULAMALARI

Mind Health School ile Zihinsel Sağlık

Öğrencinin özgüvenli bir yaşam sürdürebilmesi için akademik başarısının yanında zihinsel sağlığını güçlendirecek günlük rutin alışkanlıklar edinmesini sağlarız. Bu anlayış çerçevesinde öğrencinin düşünce ve duygularını doğru şekilde kullanabilmesi için yaratıcılığı geliştirme, içsel sakinlik yaratma ve yoğun çalışma günlerinde gelişimi destekleme çalışmaları yürütürüz. Mind Health School ile; Önyargılara Meydan Oku: Önyargılar ilerlemeyi sınırlar, bu nedenle bunlar üzerinde çalışmak büyümenin anahtarıdır. Düşünceleri Geliştir: Düşüncelerin kalitesi, yaşam kalitesi üzerindeki ana etkendir. İyi olmak için güzel bir zihin yaratın. Değişimi Yönet: Şu anda farkındalığınızın dışında kalan kör noktalarınızı bulun ve ilerlemenize yardımcı olmak için değişim yaratmaya çalışın. Duyguları Yönet: Duygularınızı etkileyen işlem filtrelerinizi anlayın ve duygusal evinizi nasıl yeniden programlayacağınızı öğrenin.

CogniFit ile Bilişsel Sağlık

Çocukların yetişkinlerden farklı olarak kendilerine özgü̈ bir dünya görüşü ve düşünce yapısına sahip olduğunun farkındalığı ve zihinsel süreçlerinde hem nitelik hem de içerik açısından zamanla değişiklikler yaşandığının bilinciyle, bilişsel gelişim süreçlerine odaklanırız. Bellek alanı: Sözel olmayan bellek, işler bellek, kısa süreli bellek, adlandırma, görsel kısa süreli bellek, işitsel kısa süreli bellek, ve bağlamsal bellek. Dikkat alanı: Bölünmüş dikkat, odaklanma ve güncelleme. Algı alanı: Uzaysal algı, görsel tarama, görsel algı ve tahmin. Koordinasyon alanı: El-göz koordinasyonu ve tepki verme süresi. Akıl yürütme alanı: işlem hızı, planlama, ve yön değiştirme. Böylelikle olası bilişsel bozulma alanlarını tespit eder ve tamamlar, kendi özel ihtiyaçları için kişiye özel bilişsel gelişim antrenmanları oluştururuz.

GELİŞİM ODAKLI EĞİTİM ARAÇLARI

Tam Öğrenme Modeli

Döngüsel gelişim ile her çocuğun ilerlemesini takip eder ve eksikliklerini tamamlayarak tam öğrenmeyi garantileriz.

Yapay Zekâ Desteği

Doğru tespit ve doğru planlama ile gelişimi etkili bir şekilde sağlarız. Yapay Zekâ ile öğrencinin gelişimini ona özel yöntemler geliştirerek kontrol altında tutarız.

Koçluk Sistemi

Çocuğun gelişim sürecine eğitim liderliği ve ebeveyn bilinciyle yaklaşır; kendisine yeni yollar bulmasını sağlarız. Çocuğun içindeki cevheri keşfetmeyi ve onu doğru değerlerle işlemeyi hedefleriz.

GELİŞİM ZİHNİYETİNİN TEMELLERİ

Gelişimsel zihniyet, zekanızı geliştirebileceğiniz inancıyla bağlantılı olduğundan, belirli övgü türlerini kullandığınızda öğrencileri büyümeyi benimsemeye yönlendirebilirsiniz. Öğretmenlerin farklı övgü türleri üzerine yapılan araştırmalar, çocuklara akıllı olduklarını söylemenin sabit bir zihniyet oluşturduğunu, ancak süreci ve çabayı övmenin bir gelişim zihniyeti geliştirdiğini ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin öğrencilere verdiği geribildirim, zihin yapılarını şaşırtıcı şekillerde etkiler. Araştırmalar, “Çok akıllısın!” gibi zeka için kullanılan sürekli övgülerin öğrenci motivasyonu ve başarısı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini gösterdi. Beşinci sınıf öğrencileriyle yapılan bir çalışmada Dweck ve Mueller iki gruba ayırdığı çocuklardan bir bulmaca görevi üzerinde çalışmalarını istedi. Bir grup, başlangıçta başarılı olduktan sonra, zekaları ve yetenekleri için övgü aldı. Diğer grup ise başarılı olduktan sonra, doğuştan gelen zekadan ziyade çabalarından dolayı övüldü.

Başlangıçta kolay olan görev zorlaştığında, gruplar çok farklı şekillerde tepki verdiler. Zekası için övgüde bulunulan öğrenciler, daha kolay görevler üzerinde çalışmaya devam etmeyi tercih ederken, çabaları için övgüde bulunulan öğrenciler, daha zorlu görevlere ilerlemeyi seçti. Çabası için övülen grup, yüksek özgüvenle daha fazla meydan okuma davranışı sergileyip ana motivasyonlarını öğrenme ve deneyimleme üzerine kurgularken, zekâları için övülen grup, garantili başarı için meydan okumalardan kaçındı ve performansı - yani akıllı görünmeyi - birincil hedef olarak önemsedi. Bu sebeple, sabit zihniyete teşvik eden zekaya yönelik övgü, gelişimsel zihniyete yönelten çabayı övmeye göre daha az kararlılık, daha az keyif ve daha kötü performansa neden oldu.

ÇOCUKLARIMIZI NASIL BAŞARILI KILARIZ?

Yeteneği ve aklı övmeyin onu tembelleştirirsiniz. Çabayı, gayreti, adanmayı övün. O zaman daimi bir başarı alışkanlığı geliştirirsiniz. Yeteneği övmek azmi köreltir. Çabayı övmek ise kararlılığı geliştirir. Etiketler olumlu olduğunda onu kaybetmekten korkmaya, kaybettiğinizde oluşacak muhtemel utancı yaşamaya başlarsınız. Etiketler olumsuz olduğunda bunun doğru olmasından korkmaya başladığınız gibi utancına da mahkûm olursunuz. Etiketlemeyin etiketlettirmeyin!

Başarı nedir?

Gelişimsel Zihniyette en iyiyi öğrenmek, yapmak ve çok çalışmaktır. Sabit zihniyette ise sadece kazanmaktır.

Başarısızlık nedir?

Gelişimsel zihniyette kaybettiğinizde yeniden başlamak, öğrenmek ve çok çalışmaktır. Sabit zihniyette ise kaybetmektir. Kendini, çevreyi ve başkalarını suçlamaktır. Bahaneler üretmektir.

Sık Karşılaşılan Ebeveyn Mesajları:

Bunu o kadar çabuk öğrendin ki! Çok akıllısın! Şu resme bak! Geleceğin Picasso su değilse nesin! Çok zekisin! Hiç çalışmadan bir A aldın!

Çocuk şunu anlar:

Eğer bir şeyi çabuk öğrenmezsem akıllı değilimdir. Daha zor bir şey resmetmeyi denemeliyim, yoksa Picasso olduğumu düşünmeyecekler. Çalışmayı bıraksam iyi ederim. Yoksa zeki olduğumu düşünmeyecekler. Zeka, akıl, yetenek gibi doğuştan getirilen özellikleri vurguladığımızda çocukların başaramama korkusu, olumsuz etiketlenme kaygısı artar.

Başarı Nasıl Övülmeli:

Sınavın için gerçekten çalıştın ve gelişimin bunu gösteriyor. Ders notlarını birkaç kez okudun ve önemli yerleri not aldın. Gerçekten işe yaradı. Ödev çok uzun ve detaylıydı. Çalışmaya odaklanmana ve ödevi bitirmene hayran kaldım. Herkes farklı yöntemlerle öğrenir. Gel senin için en uygun öğretim yöntemini bulalım. Övgü çocuğun kişisel özellikleri ile ilgili olmamalıdır. Çabaları ve buna bağlı başardıklarıyla ilgili olmalıdır.

BECERİ TEMELLİ GOEM PROGRAMLARI

GO-CODE

21. yüzyıl becerilerinin erken yaştan itibaren çocuklara kazandırılması amacıyla hazırlanmış bir programdır. Okul öncesi gruptan lise grubuna kadar sarmal bir örüntüyle tasarlanmış bu programda öğrenci problem çözme becerisini üst düzeye çıkarırken, algoritmik düşünme ve özgün bir dille kendini ifade etme becerisini de kazanır.

GO-SCIENCE

Bilimsel düşünme becerilerinin kazandırılmasının hedef alındığı bu programda çocuklarımızın eğlenceli deneyler aracılığıyla sorumluluk bilinci geliştirilir. Bu uygulamalı öğrenim, kalıcı öğrenmeyi pekiştirir ve bilimsel araştırma yöntemlerini deneyimlemelerini sağlar.

GO-MATHS

Geometri, simetriler, uzamsal düşünce, mantık, algoritma, sayı dizileri, örüntüler, olasılık, oyun teorisi ve matematiğin günlük hayatla bağlantısını ortaya koyan birçok konu çocuklara simülasyonlar ve oyunlarla deneyim yaşatılarak anlatılır ve bu disipline karşı çocukta gelişmiş olan ön yargılar ortadan kaldırılır.

GO-DREAM

Öğrencinin yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek, onların hayal ve düşünsel dünyalarını zenginleştirmek amacıyla erken yaşta sahne sanatları ile tanışmaları sağlanır.

GO-ATHLETICS

Anaokulu seviyesine özel tasarlanmış spor faaliyetleri ile öğrencilerin fiziksel farkındalık ve sınırlarını tanımaları hedeflenir. Spor Atölyesi, çocuğun spor becerilerini harekete geçirmekte ve analitik düşünme yetilerinin kullanılmasını hızlandırmaktadır. Çocuklar bu sayede yön, duyusal derinlik, koordinat, fiziksel büyüklükleri algılama gibi kazanımlar edinir.

GO-ARTS

Çocuklarda sanat gelişimi onların bedensel, duygusal, sosyal ve düşünsel gelişimleri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu nedenle derslerde kullanılan materyaller bu gelişimsel dönemin özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır.

GO-READING

Düşünme eğitimini hem yazma hem de okuma becerisi ile birleştiren bir atölye çalışmasıdır. Etkinlik süreci, eğlenerek öğrenen, zevkle kitap okuyan ve kendini yazarak iyi ifade edebilen öğrenciler yetişmesine büyük katkıda bulunur. Bu amaçlarla, içerik hazırlığı Türkçe öğretmenlerimiz tarafından yapılır ve senede 2 ana etkinlik ile atölye çalışmaları tamamlanır.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK SİSTEMİMİZ

Safir Eğitim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin amacı, öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlayarak, sorunlar ile baş edebilme gücünü geliştirmelerine, doğru kararlar verebilmelerine, çevreleri ile olumlu ilişkiler kurmalarına ve ruhsal olarak sağlıklı, farkındalık sahibi ve kendini gerçekleştirmiş kişiler olmalarına yardım etmektir.

Okulumuzda her sınıf düzeyinde kişisel, eğitsel, mesleki ve sosyal alanda çocuklara, ailelere ve öğretmenlere destek vermek ve kendini gerçekleştirmiş ve farkındalık sahibi bireyler yetişmesi amacıyla psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti verilir.

Yapılan tüm uygulamalarda yaş ve gelişim dönemi özellikleri de dikkate alınarak, öğrencinin eğitim uygulamalarından yeterince yararlanabilmesi, karşılaştığı güçlükleri soruna dönüşmeden çözümlemek konusunda yardım alabilmesi, zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilmesi ve mutlu, uyumlu, duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunması amaçlanmaktadır.

REHBERLİK NEDİR?

Rehberlik öğrencinin kendisine yardım etmesi ağırlıklı çalışmalardır.

Rehberlik öğrencinin kendisini tanıması ortaya koyması, kendi kararlarını kendisi vermesi, kendi hayatını kendisi yönlendirmesi ve sonuçlarında sorumlu olması işidir.

Rehberlik isteklilik ve gönüllülüğe dayalı bir yardımdır.

Rehberlikte öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil, öğrencilere yardımcı olmak için kullanılan araçtır.

Rehberlikte danışan öğrencilerin özellikleri ne olursa olsun, hasta olarak algılanmaz ve özelliklerine kişiliklerine saygı duyularak yürütülen çalışmalardır.

Rehberlikte ilişkiler tek yönlü olmayıp, rehber ile öğrencinin karşılıklı saygı, hak, sorumluluk işbirliğine dayalı bir etkileşim ilişkisidir.

Rehberlikte öğrenci hakkında edinilen bilgiler açık yakalama, tehdit etme baskı aracı olarak kullanılmayıp gizli ve özel her türlü bilgiler onun en verimli gelişimi için kullanılır ve gizli tutulur.

Rehberlik öğrencinin karşılaştığı veya ileride karşılaşacağı problemler için öngörü kazandırmak, problemlere hazır hale getirmek, çözüm için beceri ve anlayış oluşturmaktır.

Rehberlik bireyin benlik ve kişilik gelişimine yardımcı olmaktır.

Rehberlik disiplin işi değildir. Yalnız öğrencilere her türlü uyumları için, program ve birlikte yaşama, bilmeden hatalara düşmemeye yönelik kurallar hakkında bilgi verilebilir.

Rehberlik öğrencilerin her türlü eğitimi ve gelişimi için uygun ortam yaratmaktır.

Rehberlik sadece sorunlu olan öğrencilerin problemlerinin çözümüne yardımcı olma, onlara bir takım hizmetler sunmayla sınırlı değildir. Önleyici, yönlendirici, uyum sağlayıcı, geliştirici, bütünleştirici, aydınlatıcı fonksiyonlarıyla diğer öğrencilere de hitap etmektedir.

Rehberlik sadece psikolojik danışma değildir, rehberlik aynı zamanda bir kişilik hizmetleri topluluğu olarak sağlık, sosyal kültürel vb hizmetleri de içermektedir.

REHBERLİĞİN AMAÇLARI NELERDİR?

Rehberliğin amacı bireyin kendi olanakları içinde, fizyolojik, psikolojik, sosyolojik kültürel vb. özelliklerini dikkate alarak, kendisini gerçekleştirmesini sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Rehberliğin amaçlarını belirgin ve liste halinde şu şekilde de sıralayabiliriz.

1. Bireyin kendi kendisini tanımasına ve anlamasına yardım etmek.

2. Ailesi ve çevresiyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmasına yardım etmek.

3. Problemlerinin çözümü için seçenek oluşturmak, problem çözme anlayış ve becerisini kazandırmak.

4. Başkalarına bağımlı ve başkaları tarafından yöneltilen, başkaları için yaşayan kişilik özellikleri yerine, bağımsız, kendi hayatına kendisi yönlendiren özgün kişilik özellikleri kazandırmak.

5. Bireyin kişisel ve toplumsal özelliklerinin gelişmesine yardım etmek.

6. İlgi istidat ve yeteneklerini açığa çıkarmak, geliştirmek.

7. Karar verme ve tercih yapma bilgi ve becerisini kazandırmak.

8. Bireyin zararlı tutum ve alışkanlıklardan korunmasına yardımcı olmak.

9. Bireye iş ve meslek imkânları konusunda bilgi vermek, yetenekleri doğrultusunda tercihler yapmasını sağlamak.

10. Bireye kendisini sürekli olarak geliştirmesi gücü ve anlayışını kazandırmak.

11. Verimli ders çalışma ve iş yollarını öğretmek.

12. Bireyin fiziksel, duygusal sosyal sağlığını koruma yollarını öğretmek.

13. Boş zaman etkinliklerini öğretmek.

14. Toplumsal sorunları kavramak ve gerekli hoşgörüye sahip olarak başkalarıyla birlikte yaşayabilmesi özelliklerini kazandırmak.

15. Okul ve çevreye uyumlarını sağlamaya yönelik tanıtım yapmak.

16. Yaşam felsefesi, ahlaki ve toplumsal değerler dizgesi geliştirmek.

Amacına göre rehberlik çalışmalarımız 3 alt başlığa ayrılır. Ve ilgilenilen konu başlıkları şu şekildedir.

1. Eğitsel Rehberlik

Verimli Ders Çalışma Teknikleri
Ders Çalışma Programı
Başarı Durumu
Öğrenme Sorunları
Sınav Kaygısı
Motivasyon

2. Mesleki Rehberlik

Sınavlar
Bursluluk Sınavı
Bireyin Kendini Tanıması
Meslek Seçimi
Lise Ve Üniversiteye Geçiş Sınavları
Alan Seçimi

3. Kişisel Rehberlik

Duygusal Sorunlar
Sosyal Sorunlar
Maddi Sorunlar
Sağlık Sorunları
Aile İle İlgili Sorunlar
Okul İle İlgili Sorunlar
Arkadaş İle İlgili Sorunlar

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ OLARAK YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

Tüm çalışmalarımızda bize yol göstermesi için ve öğrencilerimizin kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini takip etmek, ilgi ve yeteneklerini tespit edebilmek amacıyla uyguladığımız test ve envanterler şunlardır:

ÖĞRENCİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Rehber öğretmenler; öğrenci öğretmen, aile ve kendi gözlemlerinden edindiği bilgiler ışığında öğrenciyle bireysel görüşme yapar. Bunun yanı sıra öğrencilerde rehber öğretmenden bireysel görüşme talep edebilir.

Sunumlar ve Seminerler

Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemlerine uygun olarak yıl boyunca çeşitli seminerler düzenliyoruz.

Mahremiyet Eğitimi
İletişim
Akran Zorbalığı
Empati
Lgs ve Yks Tanıtımı
Zaman Yönetimi
Verimli Ders Çalışma
Akran Zorbalığı
Sınav Kaygısı
Ergenlik Dönemi Büyüme ve Gelişme
Sınav Öncesi Ve Sınav Anı
Motivasyon ve Başarı
Test Çözme Teknikleri
Sosyal Medya ve İnternet Kullanımı
Alan Seçimi
Meslek Tanıtım Seminerleri

Envanterler

Öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal sürecini destekleyici ve tanılayıcı testler uygulanarak velilerle sonuçları paylaşıyoruz ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeleri yapıyoruz.

Ankara Gelişim Envanteri
Gessel Testi
Metropolitan Testi
Bir İnsan Çiz Testi
Snellen Testi Uygulaması
Beier Cümle Tamamlama Testi
Görsel Algı Testi
Bir Aile Çiz Testi
Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri
Problem Tarama Testi
Sınav Kaygısı Envanteri
Çalışma Davranışları Değerlendirme Ölçeği
Başarısızlık Nedenleri Envanteri
Holland Meslek Tercih Envanteri
Aile Envanteri

VELİYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Bireysel Görüşmeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için veli görüşmelerini ve iş birliğini önemsiyoruz.

Sunum ve Seminerler

Öğrencilerin içinde bulundukları bu dönemi ve sınav sürecini daha yakından takip edebilmeleri, konu hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için velilerimizi bu yönüyle destekleyici çalışmalar yapıyoruz.

Çocuk Gelişiminde Anne Baba Tutumu
Oryantasyon Seminerleri
Mahremiyet Eğitimi
LGS/YKS Tanıtım
Aile Ve Başarı
Dijital Ebeveynlik
Bir Ergene Anne Baba Olmak
Alan Seçimi

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Öğretmenler için danışmanlık derslerini destekleyici öğretmen eğitimleri, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini destekleyici seminerler düzenliyoruz.

LGS/YKS Tanıtım Semineri
Verimli Ders Çalışma Teknikleri
Test Çözme Teknikleri
Ders Çalışma Programı Hazırlama
Deneme Sınavı Sonuç Karnesi Değerlendirme

PEKİ REHBERLİK NEDİR NE DEĞİLDİR?

Rehberlik çocuğun elinden tutup yürütmek, bütün ihtiyaçlarını karşılamak değildir.

Rehberlik öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtarmak, problemlerini çözmek için doğrudan yardım yapma değildir.

Rehberlik öğrenciye öğüt vermek, telkinde bulunmak, tavsiye yapmak değildir.

Rehberlik öğrencilere test uygulamak, anket yapmak, fiş doldurmak dosya tutmak gibi rutin işler değildir.

Rehberlik okulda disiplini sağlama, öğrencileri tehdit etme, kontrol altında bulundurma, onları yargılama işi değildir.

Rehberlik idarenin istek ve arzularını öğrencilere dayatmak, öğrenci ile okul idaresi arasında aracılık etmek işi değildir.

Rehberlik öğrencilerin devamsızlıklarını incelemek, karne yazmak sekreterlik yapmak değildir.

Rehberlik öğrenciyle ahbaplık etmek, sohbet yapmak, dertleşmek değildir.

Rehberlik bilgi vermek, ikna etmek inandırarak ve önderlik ederek çocukların davranışlarını etkilemek değildir.

ROBOTİK KODLAMA EĞİTİMİMİZ

Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte artık her 3 çocuktan biri henüz konuşmaya bile başlamadan akıllı telefon, bilgisayar, tablet vb. elektronik cihazlarla tanışıyor. Çocukların kodlama ile tanışmaları kullandıkları cihazları faydalı araçlara dönüştürebiliyor. İşte bu yüzden artık kodlama; matematik ve okuma yazma ile birlikte temel gereksinim haline gelmiştir. Kodlama derslerimiz ile amacımız öğrencilerimizin algoritmik düşünme becerilerinin gelişimini sağlamaktır. Zengin laboratuvar imkânları ve 3D Yazıcı ile tam donanımlı okullarımızda çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmasını ve yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmesini amaçlıyoruz.

Kodlama 21’inci yüzyıl becerileri içinde yer alan ve erken yaşlarda edinilmesi yararlı olan bir beceridir. Öğrencilerimiz kod bloklarında bulunan kodları yan yana sıralayıp komut dizisi oluşturarak öğrenciler robotlarının hareket etmesini, ses çalmasını, sensörlerden gelen veriye göre hareket etmesini sağlarlar. Öğrenciler örnek robot kodlama bloklarını uygulayabileceği gibi robotlarını kendi belirledikleri düzende çalışacak şekilde farklı program kodları da yazabilirler. Robotlarını yapan ve çalıştıran öğrenciler bu son adımda ürünleriyle oynamak, incelemek, denemek, değiştirmekte serbestler. Bu onlara çalışmayı anlama, geliştirme şansı tanıyan en önemli adım. Küçük değişikliklerle ne kadar yaratıcı fikirler ortaya koyduklarını görmek sizi şaşırtacak.

Neden Kodlama ve Robotik?

Robotik çalışmaları yaparken öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar.

Kodlama ve Robotik etkinliklerinin hedefi öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmaktır:

Hayatları boyunca kullanacakları bilişimsel düşünme becerileri
Akıllı cihazları anlama, kullanabilme ve yeni akıllı cihazlar geliştirme
Mühendislik tasarım sürecini öğrenme
Kodlama, robot programlama
Ne, nasıl çalışır konularında özgün, yaratıcı düşünebilme
Sebep ve sonuç arasında bağlantı kurma
Oyun tasarımı ve oyun programlama
Strateji geliştirme, risk değerlendirme
Eleştirisel düşünme, farklı fikirleri dinleme
Varsayım kurma ve yapılan ölçümlerle tahmin edilen sonuçlara ulaşmaya çalışma ve sonrasında daha ileri varsayımlar yapabilme
Hatadan ders çıkarma, zaman yönetimi
Çalışmaktan keyif alma
Birçok meslek dalını tanıma, deneyimleme fırsatı
Eğlenerek, deneyerek öğrenme
Araştırma becerileri
Takım çalışması
Sunum becerileri, sosyalleşme